ÇELİK KAYNAKÇILARI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI GELDİ!

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ÇELİK KAYNAKÇILAR da bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.

 

Çelik Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesine başvuru yapmak için herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

  • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Aday başvuru formu’nun ıslak imzalı nüshası
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Vatandaşı olmayanlar için geçerli pasaport fotokopisi)
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontu

Teorik

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği; Soru Sayısı: 10 – Sınav Süresi: 20 dk.- Geçme Notu: 50

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) ; Soru Sayısı: 12 – Sınav Süresi: 24 dk.- Geçme Notu: 50

11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131); Soru Sayısı: 10 – Sınav Süresi: 20 dk.- Geçme Notu: 50

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135); Soru Sayısı: 10 – Sınav Süresi: 20 dk.- Geçme Notu: 50

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141); Soru Sayısı: 10 – Sınav Süresi: 20 dk.- Geçme Notu: 50

 

 

Performans

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111); Geçme Oranı: %80

11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131); Geçme Oranı: %80

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135); Geçme Oranı: %80

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141); Geçme Oranı: %80

NOT: Aday A1 birimi ve seçtiği diğer birimlerden (B1-B5-B6-B9) Teorik Sınavından başarı sayılması için A1 biriminden en az 60 puan, diğer birimlerden en az 50 puan almalıdır.

NOT: Aday B1-B5-B6-B9 Birimi Performans Sınavlarından başarı sayılması için Kritik Adımların hepsinden ve sınavın genelinden en az 80 puan almalıdır.

Adaylar A1 ve seçtikleri birimlerden başarılı olması durumunda MYK Belgesi almaya hak kazanır. Belge almaya hak kazanamamış fakat bir birime ait sınav/sınavlardan başarılı olmuş adaylara talep etmeleri halinde BRC AKADEMİ tarafından birim başarı belgesi düzenlenir.

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve
montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.

*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.2 Doğru nozulu seçer.

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

*BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

Kaynakçı yeterliliğinin geçerliliği, sınav parçasının/parçalarının kaynak edildiği tarihte başlar. Bu, bütün gerekli muayenelerin yapılması ve kabul edilebilir sınav sonuçlarının elde edilmesi şartıyla geçerlidir. Kaynakçı sertifikasının geçerliliği, test parçasının kaynaklandığı tarihte başlar ve 6 ay geçerlidir. Sertifikanın geçerliliğinin uzatılması 9.3'te belirtildiği gibi a veya b şartlarından birine uygun olduğunda uzatılabilir.

9.3a) Kaynakçı her 3 yılda bir yeniden test edilmelidir.

9.3b) Her 2 yılda bir, kaynakçının son 6 ay içerisinde kaynak ettiği 2 kaynak dikişi RT, UT veya tahribatlı teste tabi tutulur ve sonuçlar dokümante edilir, sonuç başarılıysa sertifika 2 yıl daha uzatılır.

  • Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
  • Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.