ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 3 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI GELDİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sayılı tebliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 36 meslekte on iki aylık geçiş süresi dolmuştur. 11.11.2019 tarihi itibariyle 2018/1 sayılı tebliğde yer alan bu 36 bu meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdamını zorunlu kılan tebliğin Resmî Gazetede yayımlandığı tarih olan 11.11.2018 tarihinin üzerinden on iki ayın geçmesi ile 11.11.2019 tarihinden itibaren 36 meslekte daha belge zorunluluğu yürürlüğe girecektir. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 3 de bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.

Adayın ilgili yeterlilik sınavlarına katılımı için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

  • Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Aday Başvuru Formu’nun Islak İmzalı Nüshası
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Vatandaşı Olmayanlar İçin Geçerli Pasaport Fotokopisi)
  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Ücret Dekontu

Teorik

12UY0075-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre; Soru Sayısı: 25 – Sınav Süresi: 38 dk.- Geçme Notu: 60

 

12UY0075-3 /A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri; Soru Sayısı: 15 – Sınav Süresi: 23 dk.- Geçme Notu: 60

 

Performans

12UY0075-3 /A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri; Sınav Geçme Oranı; %80

 

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

*BY.10 Güç devresi malzemelerinin montajını talimatlara göre yapar.

*BY.11 Kumanda devresi malzemelerinin montajını talimatlara göre yapar.

*BY.13 Kablo kanallarının ölçülerini talimatlara göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.14 Rayların ölçülerini talimatlara göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.15 Güç ve kumanda devresi klemenslerinin, ara nihayet plakalarının ve durdurucuların montajını talimatlara göre yapar.

*BY.16 Talimatlara göre kabloları hazırlar.

*BY.17 Yüksük ve pabuçları, kablo uçlarına takarak sıkma pensi ile sıkar.

*BY.18 Talimatlara göre kabloların etiketlerini hazırlayarak kablolara takar.

*BY.19 Talimatlara göre güç devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.20 Talimatlara göre kumanda devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.21 Metal yüzeyler ile topraklama barası arasındaki kabloların bağlantılarını yapar.

*BY.22 Bağlantıları yapılan kabloları, kablo kanalı içerisine yerleştirir.

*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.27 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

NOT: Aday A1 ve A2 birimi Teorik Sınavından başarı sayılması için birim başına en az 60 puan almalıdır.

NOT: Aday A2 birimi Performans Sınavından başarı sayılması için Kritik Adımların hepsinden ve sınavın genelinden en az 80 puan almalıdır.

Adaylar A1 ve A2 birimlerinden başarılı olması durumunda MYK Belgesi almaya hak kazanır. Belge almaya hak kazanamamış fakat bir birime ait sınav/sınavlardan başarılı olmuş adaylara talep etmeleri halinde BRC AKADEMİ tarafından birim başarı belgesi düzenlenir.

Belge almaya hak kazanan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

ELEKTRİK PANO MONTAJCISI Mesleki Yeterlilik belgesi için gözetim sıklığı bulunmamaktadır.

Beş̧ (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik sureleri 5 yıl daha uzatılır.