BRC AKADEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkak yasal düzenlemeleri ile TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standartı çerçevesinde uluslararası geçerli kabul edilen Mesleki Yeterlilik Belgelendirilmesi hizmeti veren kuruluşumuzun faaliyetlerinde esas alınan iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

  • Çalışanların, ziyaretçilerin ve adayların sınav süreçlerinde sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri alarak
  • Çalışanlarımızı sınav süreçlerinde karşılaşabilecekleri tehlike ve tehlikelerin doğuracağı riskler konusunda bilgilendirerek
  • Sınav süreçlerinde adaların sınavı sağlıklı ve güvenli şekilde yürütmesini sağlayarak
  • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için çalışanların katılımı sağlayarak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün her birim içinde oluşmasını sağlayıp etkinliğini izleyerek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini gözden geçirip, ortadan kaldırmak için yol ve yöntemleri belirleyerek ve bunları sürekli hale getirerek
  • Yasal düzenlemelere, teknolojik gelişimlere uyumlu ve sektör gereksinimlerine uygun şekilde

 

faaliyetlerini sürdürmektir.

 

21 /12/2020

GENEL MÜDÜR

BURCU AVCI