SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI GELDİ!

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli Ve 30221 Sayılı Kanun Yönetmeliği 9. Madde F Bendi 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

 

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
 • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
 • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu’na sahip olması ve
 • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

 

 • Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Aday Başvuru Formu’nun Islak İmzalı Nüshası
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Vatandaşı Olmayanlar İçin Geçerli Pasaport Fotokopisi)
 • Sürücü Belgesi
 • SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • Psikoteknik Test Raporu
 • Adli Sicil Kaydı
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

Teorik

17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite; Soru Sayısı: 20 – Sınav Süresi: 60 dk.- Geçme Notu: 60

17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı: Soru Sayısı: 20 – Sınav Süresi: 60 dk.- Geçme Notu: 60

 

Performans

17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı: Geçme Oranı: %80

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.7 Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

*BY.11 Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.

*BY.15 Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolü yapar.

*BY.20 Fren ve el freni kontrolü yapar.

*BY.28 Öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

*BY.29 Trafik kurallarına uygun güvenli sürüş gerçekleştirerek yolcuyu belirlenen adrese ulaştırır.

*BY.30 Yolcunun güvenli bir şekilde araçtan inmesini sağlar.

*BY.33 Öğrenciyi servis aracına alarak mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığını kontrol eder.

*BY.34 Eksik öğrenci varsa ilgililere bildirir.

*BY.40 Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

*BY.41 Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

NOT: Aday A1 ve A2 birimi Teorik Sınavından başarı sayılması için birim başına en az 60 puan almalıdır.

NOT: Aday A2 birimi Performans Sınavından başarı sayılması için Kritik Adımların hepsinden ve sınavın genelinden en az 80 puan almalıdır.

Adaylar A1 ve A2 birimlerinden başarılı olması durumunda MYK Belgesi almaya hak kazanır. Belge almaya hak kazanamamış fakat bir birime ait sınav/sınavlardan başarılı olmuş adaylara talep etmeleri halinde BRC AKADEMİ tarafından birim başarı belgesi düzenlenir.

Belge almaya hak kazanan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik belgesi için gözetim sıklığı bulunmamaktadır.

Beş̧ (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik sureleri 5 yıl daha uzatılır.