BRC AKADEMİ

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkak yasal düzenlemeleri ile TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standartı çerçevesinde uluslararası geçerli kabul edilen Mesleki Yeterlilik Belgelendirilmesi hizmeti veren kuruluşumuzun faaliyetlerinde esas alınan tarafsızlık politikamız;

  • Belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadan,
  • Tüm taraflara eşit, bağımsız, tarafsız, adil ilkeler temelinde hizmet vererek,
  • Çıkar çatışmalarını kontrol etmek ve bertaraf etmek suretiyle,
  • Çalışanlarımıza görevleri süresince herhangi bir baskıda bulunmadan,
  • Haksız rekabet ortamı oluşmasına izin vermeden,
  • İtiraz ve şikâyetlerin makul süreler içerisinde tarafsızlık ilkesiyle çözüm bularak,
  • Belge talebinde bulunacak kişilerin iş ve işlemlerini zorlaştırmadan veya herhangi bir kesime ayrıcalık tanımadan,
  • Kalite Yönetim Sistemine ve üst yönetim taahhüdüne bağlı şekilde

faaliyetlerini sürdürmektir.

 

21 /12/2020

GENEL MÜDÜR

BURCU AVCI