ÜST YÖNETİM TAAHHÜTÜ

  • Personel Belgelendirme faaliyetlerinde gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun davranacağımı,
  • Personel Belgelendirme faaliyetlerinde hiçbir tarafa herhangi bir ticari, mali vb. baskı yapmayacağımı,
  • MYK mevzuat, rehberlerine, Türkak rehberleri, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standartına ve diğer yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyetlerimi yürüteceğime,
  • Personel belgelendirme süreçlerinde karar verme yetkisini başka kurumlara devretmeyeceğimizi,
  • Belgelendirme faaliyetleri sürecinde, görevli olarak çalışan tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımı,
  • Personellerimizin görevlerini yerine getirmeleri süreçlerinde herhangi bir baskıda bulunmayacağımı, görevlerini bağımsız şekilde yürütmelerine engelleyecek bir tutum içerisinde bulunmayacağımı,
  • Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm belge ve bilgileri gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimi,
  • Yasal bir zorunluluk olmadıkça başvuru Sahibinin/adayın/belge Sahibinin yazılı izni olmadan, haklarında edindiğim belgeleri ve bilgileri üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımı,
  • Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız, eşit, adil davranacağımı,
  • Herhangi bir gruba, birliğe veya topluluğa üye olunması durumunun, belgelendirme süreçlerinde zorlayıcı veya sınırlandırıcı bir kısıtlama oluşturmasına izin vermeyeceğime, adayların erişimini engelleyici durumlar oluşturmayacağımı,
  • Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığının ve bağımsızlığının sürekliliğini sağlayacağımı ve tarafsızlığın yönetimini sağlayacak yapının bağımsız çalışmasına olanak sağlayacağıma,
  • Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişi/kişilere organizasyon yapısı içerisinde görev vermeyeceğimi,
  • Kuruluşumuzda görev yapan personellerin ve komite üyelerinin vermiş olduğu kararlarını etkileyecek bir baskıda bulunmayacağımı,
  • Tarafsızlığı ve gizliliği bozabilecek unsurlar karşısında gerekli tedbirleri alacağımı,
  • Personel belgelendirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak tüm kaynakları sağlayacağıma,
  • İştirakim veya ilişkim olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, vakıf, dernek vs. ler ile ilgili faaliyetlerin personel belgelendirme süreçlerinde oluşabilecek ve/veya algılanabilecek riskleri periyodik olarak gözden geçireceğimi, sonuçlarını değerlendireceğimi ve tehdit edici unsurların etkilerini gidereceğimi,
  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinde ve kuruluşumuz adına alınacak kararlarda, ticari ilişkimizin olduğu tüm kişi ve kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağıma

kabul ve taahhüt ederim.

Genel Müdür

Burcu Avcı